Thomas Moore Scott
 
scott,t1q.jpg (9196 bytes) scott,tm1u.JPG (11177 bytes)